profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cavour zawarł sojusz z Francjąpoleca85%
Historia

Ściąga - rewolucja techniczna

1815 – kongres wiedenski powołał do istnienia Zw. Niem.tj. Luźną konfeder. ~40niem. panstw 1824 – legalne zwiazki robotnicze w angli II polowa XIX w. - legalizacja zwiazków robotniczych 1834 – Zw. Celny, zniesienie cła na towary przewożone...