profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bułat Okudżawapoleca85%
Język polski

Na podstawie analizy poetyckiej modlitwy twórców różnych epok przedstaw i porównaj ich hierarchię wartości.(Horacy, Jan Kochanowski, Bułat Okudżawa)

Wszyscy trzej autorzy: Horacy, Jan Kochanowski, Bułat Okudżawa, pomimo, iż żyli w różnych epokach, zaczynając od antyku, renesansu aż po czasy współczesne w swoich utworach przestawili trzy różne formy modlitw. Jednakże można w nich zauważyć wiele...poleca85%
Język polski

Poezja śpiewana jako popularyzacja czy deformacja literatury? Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.

Pierwsze ślady poezji śpiewanej znajdujemy już w starożytności. W przedhomerowej Grecji swoją działalność rozpoczynali aojdowie – śpiewający poeci. Słowo aojda, zaczerpnięte z antycznej greki pochodzi od nazwy poety – ,,aojdas’’. Nazwa ta związana...poleca76%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Bułata Okudżawy pt "modlitwa"

Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak, czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak: Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia...poleca84%
Język polski

Analiza poetycka modlitw twórców różnych epok (Horacy "O co poeta prosi apollina", J. Kochanowski "Na dom w Czarnolesie", Bułat Okudżawa "Francois Villon")

Horacy, Jan Kochanowski, Bułat Okudżawa trzej twórcy różnych epok, antyku, renesansu i czasów współczesnych. „O co poeta prosi Apollina”, „Na dom w Czarnolesie”, „Francis Villon” to trzy różne modlitwy, ale każda nawiązuje w pewnym sensie do...poleca83%
Język polski

Na podstawie analizy poetyckiej modlitwy twórców różnych epok przedstaw i porównaj ich hierarchię wartości

umieszcza niejako „przy okazji” na końcu modlitwy dodając proste „ I mnie w opiece swej miej”. Jest to efektem filozofii epok , w których pisali ci autorzy. Kochanowski i Horacy działali w dobie humanizmu ipoleca85%
Język polski

Słowniczek trudnych wyrazów z Alchemika.

Afrykę B Beduini- Arabowie zamieszkujący północna Afrykę Bułat - rodzaj broni ręcznej Bukłak- naczynie obite w skórę, w którym jest woda D Derka- rodzaj kołdry Drachmy- waluta Bliskiegopoleca84%
Język polski

Rozmowy z Bogiem w literaturze.” Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.

imienia Ossolińskich. Warszawa 1984 Okudżawa B. „Francois Villon” w: “ 20 piosenek na głos I gitarę.” PWM 1972 Literatura przedmiotu: „Mały słownik język polskiego” Państwowe wydanie naukowe pod