profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Brąz

poleca58%
Chemia

Zastosowanie miedzi i jej związków

Miedź używana jest do produkcji przewodów elektrycznych, a także blachy. Stosowana jest również do wytwarzania stopów metali. Stop miedzi i cynku, który jest odporny na korozję to mosiądz . W przemyśle ma zastosowanie kilka rodzajów mosiądzu, z którego wytwarza się, m.in. przedmioty ozdobne, części samochodowe i elementy budowy statków. Brąz to stop miedzi i cyny, czasem zawierający dodatki innych pierwiastków. Jest odporny na korozję i służy do wytwarzania monet, dzwonów, pomników...poleca79%
Chemia

Metale kolorowe i ich stopy

METALE Metal (niem. Metall, fr. mtal, ang. metal z łc. metallum z gr. mtallon) 1. fiz., chem. substancja o skondensowanej uporządkowanej budowie wewnętrznej, stałym lub ciekłym stanie skupienia, dobrym przewodnictwie cieplnym i elektr., zazwyczaj...poleca85%
Historia

Konkurs

1. Jak nazywa się nauka badająca powstanie i rozwój gatunku ludzkiego? antropogeneza 2. Uporządkuj w kolejności występowania rodzaje człowiekowatych: homo habilis australopithecus homo sapiens sapiens homo erectus homo sapiens...poleca68%
Chemia

Stopy metali

Stopy metali Stop metali – jest mieszaniną dwóch lub większej ilości metali lub metalu z innymi pierwiastkami niemetalicznymi, doprowadzoną do temperatury powyżej temperatury topnienia, a następnie schłodzoną. Stop najczęściej posiada odmienne...poleca85%
Historia

Mezopotamia

MEZOPOTAMIA ? Podział: część północna (surowszy klimat, niezbyt bogate fauna i flora, łatwy dostęp do surowców sprowadzanych z Azji Mniejszej) i część południowa (tropikalny klimat, dość bogata flora i fauna ) ? Tereny do rolnictwa znajdowały...poleca81%
Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesarstwa...