profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Borowinapoleca79%
Biologia

Rola mchów w życiu człowieka

Znaczenie mszaków w przyrodzie Mszaki spotykamy na jałowych wydmach gdzie utrwalają ruchome podłoże i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym. Wielkie znaczenie mają w regulacji bilansu wodnego wielu zbiorników, szczególnie leśnych....