profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Bociany

poleca67%
Słownik motywów literackich

Idealizowany obiekt marzeń emigrantów

P ocząwszy od epoki romantyzmu rozpoczyna się nurt emigracyjnej, idealizującej ojczyznę poezji i prozy. Powstają pełne nostalgii utwory Juliusza Słowackiego takie jak Hymn , w którym Polska pojawia się jako wytęskniony kraj, gdzie poeta chciałby zostać pochowany, kraj piękna i... fruwających nad polskim ugorem bocianów. Ten motyw pojawia się też w poezji Norwida, idealizującej Polskę jako kraj zamieszkany przez ludzi pobożnych, szlachetnych, serdecznych: Do kraju tego, gdzie kruszynę...poleca81%
Biologia

Charakterystyka ptaków brodzących.

Grupa ptaków brodzących to ptaki zamieszkujące całą kulę ziemską, z wyjątkiem obszarów podbiegunowych. Część gatunków żyje w koloniach, a ich pisklęta są gniazdownikami. Są to przeważnie ptaki duże, o długiej szyi i nogach przystosowanych...poleca84%
Język polski

Juliusz Słowacki - Hymn (Smutno mi Boże!)

INTERPRETACJA UTWORU JULIUSZA SŁOWACKIEGO: ?HYMN (SMUTNO MI, BOŻE!)? Juliusz Słowacki w swoim utworze ?Hymn (Smutno mi, Boże!)? opisuje odczucia pewnego mężczyzny, który tuła się po świecie. Przyrównuje się do pielgrzyma, podróżującego z...poleca79%
Biologia

Opieka ptaków nad potomstwem.

Ptaki są jajorodne. Tak jak płazy, niektóre gady i większość ssaków, bardzo troskliwie opiekują się swoimi młodymi. Ptaki gnieżdżące się na ziemi wykluwają się już dobrze rozwinięte i nie wymagają dużej opieki rodziców. Potrafią same zdobywać...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

DEMOKRACJA, PARTIE,WALKA POLITYCZNA,MEDIA -ŚCIĄGA

polityczne. Podział systemów według sposobu walki o władzę: *konkurencyjny *oparty na uzgodnieniach * idealizowany *pragmatyczny Według kryterium ilości partii: *jednopartyjny *dwupartyjny