profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Biznesmenpoleca85%
Psychologia

Psychologia gospodarcza - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

1.Role społeczne związane z działalnością gospodarczą. Można wyróżnić 4 podstawowe role : 1) Rola konsumenta 2) Rola pracownika 3) Rola menedżera 4) Rola właściciela Są to role komplementarne. Aby gospodarka funkcjonowała nie może zabraknąć...poleca84%
Język polski

Etyka w biznesie?

Żądza pieniądza Dlaczego przedsiębiorcy decydują się podejmować ryzyko i ogromną, stresującą pracę, często kosztem swojego zdrowia i czasu dla najbliższych? Z chęci zysku, nazywanej dosadniej żądzą pieniądza. Dla wielu osób, w tym myślicieli...poleca87%
Język polski

"A wiesz jak tu się robi karierę?" – monolog współczesnego Vautrina.

A wiesz jak tu się robi karierę? Ty jesteś młody, widać, że jeszcze niedoświadczony. Robisz podstawowy błąd, pytając mnie, starego wyjadacza o radę, ale znaj moje dobre serce – pomogę ci. Przede wszystkim – jak Ty wyglądasz??? Człowiek nie musi...poleca85%
Finanse i bankowość

Pytania egzaminacyjne z Finansów

W załączniku 17 zagadnień dotyczyących finansów- tematy egzaminacyjnepoleca87%


poleca83%
Historia

Zagadnienia egzaminacyjne z historii dla LO''COSINUS'' semestr 4

Chrzest Polski to początek państwa Polskiego od 966r. Otwierał proces chrystializacji Polski. Wzmocnił pozycje Polski na arenie międzynarodowej . Prawdo podobnie Chrzest miał miejsce w Ostrowiepoleca87%
Zarządzanie

Aarządzania zasobami ludzkimi - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

pytania : 1) Jakie kadry stanowią ideał, do którego warto dążyć w firmie? 2) W jakim okresie powinno się ten ideał osiągnąć? 3) Jakie konkretne zadania należy w związku z tym wykonać? 4) Kto jestpoleca85%
Finanse i bankowość

Ubezpieczenia- pytania egzaminacyjne

zdarzeniom losowym i ich skutkom 1) działania prewencyjne(zapobiegawcze) mogą występować na 3-ech płaszczyznach: a) działania o charakterze legislacyjnym (prewencja ogólna b) prewencja gospodarcza c