profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bizancjum za panowania Justyniana Wielkiegopoleca87%
Historia

Bizancjum- konspekt

1.BIZANCJUM 1) CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE · Zachowano dawną administrację rzymską (przeniknięta irańskim despotyzmem- potrafiła tłumić bunty) · Obce inwazje→ wyższe podatki · Do 450 r. – rządy dynastii teodozjańskiej (korupcja,...poleca85%
Historia

Biznacjum- cesarz i jego dwór

Ześrodkowane Cesarstwo Wsch. od 4w. n.e. w Konstantynopolu ulegało przeobrażeniom. Wskazuje na to sama nazwa Cesarstwo Bizantyjskie, którą je określa. Wydarzenia zaistniałe W wieku 6 były pochodną jeszcze wcześniejszego okresu. Rzeczywistość,...poleca85%
Historia

„Grabarze czy kontynuatorzy?”- kręgi cywilizacyjne powstałe na gruzach cesarstwa rzymskiego- konspekt.

Franków i porównując go do potęgi jaką stanowiło imperium rzymskie, śmiem twierdzić, iż państwo to prędzej zgrabiło aniżeli kontynuowało tradycję cesarstwa. Bizancjum Elementy kontynuowane