profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bitwa pod Cudnowempoleca85%
Historia

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w XVII w.

Unia realna Polski i Litwy z 1569 roku doprowadziła do powstania dużego i liczącego się w Europie państwa, które przyjęło nazwę: „Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Powstałe państwo było niezwykle zróżnicowane zarówno społecznie jak i ekonomicznie....poleca85%
Historia

Notatki historia 1587-1700

POLITYKA ZAGRANICZNA RZECZYPOSPOLITEJ XVII Tron szwedzki: 1587- wybór na tron Zygmunta Wazy (uznawał na sojusznika Habsburgów, jego dwie żony wywodziły się z tego rodu) 1599- detronizacja przez szwedzki parlament Zygmunta Wazy, władzę tam...poleca85%
Historia

Wojny z Turcją

CHOCIM - 2 IX-9 X 1621 zwycięska obrona wojsk polsko-kozackich pod wodzą J.K. Chodkiewicza przed wielokrotnie liczniejszą armią turecką BUCZACZ - 1672 - pokój z Turcją; Turcja zagarniała Podole, Bracławszczyzną i resztki Kijowszczyzny, a RP ma...poleca86%
Historia

Husaria

BATOH miejsce przegranej bitwy (1-2 VI 1652) wojsk polskich pod dowództwem hetmana Marcina Kalinowskiego z wojskami kozacko-tatarskimi pod wodzą Bohdana Chmielnickiego i Nuradyana sułtana, w pobliżu obecnej wsi Czetwertynówka na Ukrainie. Wojsko...poleca85%
Historia

Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku - wstęp

powody, aby odstąpić od tradycji pokojowych stounków z Rzeczypospolitą. Wynikały one z narastającego problemu kozaczyzny. A więc w tym okresie sytuacja na arenie międzynarodowej Polski przedstawiała się dosyć nieciekawie...poleca85%
Historia

Wojny w Polsce w XVII w.

lewobrzeżna Ukrainę, ziemie Smoleńska, Kijów i ziemie Czernichowska b) polska utraciła role dominanta na arenie międzynarodowej KONFLIKTY POLSKO - KOZACKE W XVII W . 1. Ukraina na początku XVII wpoleca84%
Historia

Wojny Polski w XVII wieku wyrazem jej potęgi, czy słabości?

Białorusi, rozejm na ponad trzynaście lat (1667). Układ w Andruszowie łącznie z traktatami welawsko – bydgoskimi oznaczał decydujące załamanie się pozycji Polski na arenie międzynarodowej . Najazd turecki napoleca85%
Historia

Polska w XVII wieku - wojny

, Rosją, Turcją i Kozakami. Wszystkie wojny przyniosły bardzo podobne następstwa. „Potop” przyniósł zmiany na arenie międzynarodowej . Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do korony szwedzkiej. Wiekpoleca85%
Historia

Bilans wojen polskich w XVI i XVII wieku

. Wszystkie wojny przyniosły bardzo podobne następstwa. „Potop” przyniósł zmiany na arenie międzynarodowej . Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do korony szwedzkiej. Wiek XVII możemy określić wiekiem