profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Białka regulatorowe

poleca87%
Biologia

Biosynteza kwasów nukleinowych i białek

Kwasy nukleinowe są nośnikami informacji genetycznej. Aby ta informacja mogła być wykorzystana, musi nastąpić jej powielenie. U większości organizmów podstawową matrycę stanowi DNA. Tylko u nielicznych wirusów matrycą jest RNA (przekopiowany i tak w komórce gospodarza na jego DNA). Gdy komórka dzieli się na komórki potomne, cząsteczka DNA kopiowana jest w całości – ulega wtedy replikacji. Może być też kopiowany fragment DNA zawierający informację o jednym lub kilku białkach – zachodzi wtedy...poleca85%
Biologia

Układ pokarmowy - składniki pożywienia

PIERWIASTKI: -> Makroelementy - dzienne zapotrzebowanie powyżej 100mg (wapń, potas, sód, fosfor, siarka, magnez, chlor) -> Mikroelementy - dzienne zapotrzebowanie poniżej 100mg (jod, fluor, żelazo) -> Pierwiastki biogenne - składniki...poleca79%
Biologia

Budowa, rola i funkcje układu pokarmowego i oddechowego

BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO W skład układu oddechowego wchodzą: Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe. ROLA UKŁADU POKARMOWEGO: - doprowadzenie do...poleca85%
Biologia

Biosynteza białek

UUU lub UUC (kodon w mRNA) | | | | | | AAA lub AAG (antykodon w tRNA) BIOSYNTEZA BIAŁEK 1. Na pojedynczym odcinku DNA syntetyzowany odcinek RNA z odwzorowanąpoleca84%
Biologia

Genetyka, replikacja DNA, transkrypcja, biosynteza białek, mutacje.

DNA kwas deoksyrybonukleinowy RNA kas rybonukleinowy CHROMATYNA gęsto splątana nić CHROMOSOM oddzielna jednostka genomu zbudowana z genów i białek GENOM całość kwasu nukleinowego zawierającegopoleca87%
Biologia

Biosynteza białek.

polega na syntezie RNA, na matrycy określonego odcinka DNA przy udziale polimerazy RNA. RNA powstały w wyniku transkrypcji , zawierający informacje dla syntezy białek zwany jest mRNA. Przenosi onpoleca85%
Biologia

Biosynteza białka przebieg

białek , zwany jest mRNA. Przenosi on transkrybowaną informację genetyczną z jądra do cytoplazmy. Tutaj dochodzi do modyfikacji mRNA, tzn. do wycinania, z udziałem odpowiednich enzymów, sekwencjipoleca85%
Chemia

Peptydy jako podstawowy składnik białek

- tripeptydy, z czterech - tetrapeptydy itd. (Do 10 reszt mają oligopeptydy) Polipeptydy zawierające więcej niż 100 reszt aminokwasowych noszą nazwę białek . Naturalne peptydy i białka są zbudowane z reszt