profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ben Gurionpoleca85%
Historia

Izrael

Panstwo Izrael Palestyna przedizraelska Panstwo starozytne Palestyna nowozytna do 1918 roku Utworzenie wspólczesnego panstwaPalestyna przedizraelska Palestyna, kraina historyczna na bliskim wschodzie, od najdawniejszych czasów...poleca85%
Język polski

Dlaczego uważa się, że Izrael odegrał wyjątkową role wśród Bliskiego Wschodu ?

Wiele osob uwaza, ze Izrael odegral wyjatkowa role wsrod Bliskiego Zachodu. Sprobuje, za pomoca argumentow, przedstawic moja opinie. Po pierwsze Izrael jest kolebką chrześcijaństwa. Wpoleca81%
Historia

Powstanie państwa Izrael

międzynarodowej; 14 V 1948 rząd brytyjski wycofał swe wojska i administrację, a żydowska Tymczasowa Rada Państwa proklamowała utworzenie Państwa Izrael . Bezpośrednio po uchwale ONZ (z 1947) między Żydami ipoleca83%
Historia

Konflikt Izrael - Palestyna

powstaniem państwa Izrael (14 maja 1948) do czasu utworzenia ruchu syjonistycznego, którego celem działania było stworzenia państwa żydowskiego w Ziemi Izraela. Konflikt izraelski - arabski mapoleca85%
Geografia

Izrael

Referat dotyczący Izraelapoleca85%
Historia

Izrael - religia + kalendarium

(Jahwe) na Synaju za pośrednictwem Mojżesza. Z narodu żydowskiego ma wyjść Mesjasz, który będzie zbawicielem ludzkości. Izrael - religia kalendarium wydarzeń XIII w.p.n.e. Podbicie Palestyny