profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Badanie

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

badaniepoleca85%
Język polski

Błędy w wywiadzie socjologicznym

Błędy wywiadu to najczęściej błędy ankieterskie, którymi najogólniej ujmując, nazwiemy takie zachowanie, które odbiega od przyjętych dyrektyw, ale nie wynika ze złej woli. Tak wiec pojęciem tym nie obejmujemy wszelkich uchybień, jakie mogą pojawić...poleca84%
Pedagogika

Sondaż diagnostyczny

SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY 1. Rodzaje sondaży: ? diagnostyczny, ? ankietowy, ? na grupie reprezentatywnej. 2. Przedmiotem badań są losy jednostek ludzkich określonego rodzaju. 3. Badania sondażowe obejmują: ? wszelkiego typu zjawiska społeczne o...poleca88%
Język polski

historia chlopaka z HIV

Co to jest HIV i jaka chorobę wywołuje? Jak można się zarazić tym wirusem i gdzie? Odpowiedzi na te pytania znacie niemal, że na pamięć. On początku szkoły ktoś zawsze porusza te tematy, by was uświadomić, iż to naprawdę poważny problem....poleca85%
Pedagogika

Projekt badania o charakterze pedagogicznym z wykorzystaniem technik statystycznych. Temat: Wpływ agresji nauczycieli na wzrost agresywnych zachowań uczniów.

1. Przedmiot i cel badania Przedmiotem badania są relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie:, W jaki sposób agresywne zachowania prezentowane przez nauczycieli wpływają na agresywne zachowania...