profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Badanie opinii publicznejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego.Partie polityczne.Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja? Nowoczesny konstytucjonalizm. Ograniczenia uprawnień rządzących

WOS SPIS: Formy uczestnictwa obywatelskiego. Formy mediacji i protestu społecznego. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Partie polityczne. Środki masowego przekazu. Dlaczego konstytucjonalizm? Co reguluje konstytucja?...poleca87%
Politologia

Marketing polityczny

Uważam, iż aby wyjaśnić znaczenie i działanie marketingu politycznego trzeba zacząć od wyjaśnienia znaczenia terminu samego marketingu, a termin ten możemy znaleźć już a może dopiero w literaturze ekonomicznej ubiegłego stulecie. Pojawił się on w...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Oceń wpływ sondaży opinii publicznej na polityków i społeczeństwo

Sondaże polegają na badaniu opinii publicznej, czyli ogółu ocen i poglądów na dany temat występujących w społeczeństwie. Niemal każdego dnia jesteśmy zalewani najróżniejszymi wynikami takich badań. Często sami jesteśmy proszeni – telefonicznie,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Uprawnienia władzy i konstytucja

humoru rządzących - konstytucja , ustawy i inne akty prawne niższego rzędu określają jakie zadania dany organ władzy ma realizować i precyzyjnie wyliczają uprawnienia, które mu przysługują -uprawnieniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo z zasadami

Konstytucjonalizm -kierunek uznający za najlepszą formę rządów władzę monarchy ograniczoną przez konstytucje.Państwo - Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przezpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka - ściąga

) # organizacje społeczne i polityczne (stowarzyszenia, partie polityczne ) # inicjatywy obywatelskie # bezpośrednie formy poparcia/sprzeciwu (zgromadzenia) # pośrednie (listy, petycje) system totalitarnypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka

przedstawicielski, organizacje społeczne i polityczne ; listy otwarte, petycje system totalitarny Mussolini ingerencja państwa we wszystkie sfery życia społecznego i jednostki system autorytarny władzapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja

publiczna i media mogą reagować *państwo prawa i konstytucjonalizmu - obywatele mogą robić wszystko, czego prawo nie zabrania, instytucje to, na co prawo zezwala; wszystkie dokumenty międzynarodowe