profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Badania strategiczne



poleca90%
Dziennikarstwo

Organizacja badań marketingowych.

Istnieją dwa sposoby zorganizowania badań marketingowych: sposób scentralizowany oraz sposób zdecentralizowany. W sposobie scentralizowanym jeden dział( komórka) w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za koordynację i...



poleca85%
Marketing

Organizacja i projektowanie badań marketingowych

Spis treści 1. Wstęp 2. Określenie problemu i celu badań marketingowych 2.1. Przegląd otoczenia marketingowego 2.1.1. Otoczenie bliższe 2.1.2. Otoczenie dalsze 2.2. Strategia



poleca85%
Marketing

Sposoby organizacji służb marketingowych w przedsiębiorstwie

. Organizacja według wyodrębnionych funkcji polega na specjalizacji poszczególnych rodzajów działalności marketingowej: badań nabywców i rynku, badań produktów, planowania, strategii marketingowej, dys¬trybucji



poleca85%
Socjologia

Metody badań socjologicznych

opartej na komunikowaniu pośrednim: rodzaje technik ankietowych, organizacja badań z zastosowaniem technik ankietowych. Ankieta ? rodzaje: 1.Ankieta ogólnodostępna najczęściej stosowana w



poleca85%
Marketing

Zastosowanie narzędzi marketingowych w małej firmie na przykładzie APASOL – Aparatos de Soldadura.

decyzji klientów o zakupie maszyn spawalniczych. Wyniki badań powinny umożliwić w przyszłości poprawę skuteczności działań marketingowych . Kluczowe pytania badawcze to: a) Jakie są oczekiwania



poleca85%
Turystyka i rekreacja

Podstawy marketingu

FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych , należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. Stymulacja popytu odbywa się