profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Badania marketingowepoleca85%
Administracja

Marketing w administracji

MARKETING W ADMINISTRACJI I GENEZA MARKETINGU 1. Orientacja produkcyjna. 2. Orientacja sprzedażowa. 3. Orientacja rynkowa. 4. Orientacja strategiczna. Ad.1 Jej rozwój przypada na połowę XIX w. Popyt przewyższa tu podaż, stąd też...poleca90%
Dziennikarstwo

Organizacja badań marketingowych.

Istnieją dwa sposoby zorganizowania badań marketingowych: sposób scentralizowany oraz sposób zdecentralizowany. W sposobie scentralizowanym jeden dział( komórka) w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za koordynację i...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

''Samodzielna działalność gospodarcza'' - poradnik młodego przedsiębiorcy

Musicie tylko zmienić dane personalne autora i tyle :Ppoleca85%
Marketing

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

marketing regionalny od innych marketingów: · Aspekt filozoficzny – głównym celem w marketingu nie są wpływy do kasy komunalnej czy tolerowanie zbiurokratyzowanej administracji , lecz silniejsza orientacjapoleca85%
Marketing

Marketing usług

MARKETING USŁUG 1. Pojęcia: Marketing – system działalności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabwców. / w . Stantonpoleca85%
Administracja

Zarządzanie w administracji publicznej

I.Model zarządzania w administracji publicznej. Wykład z 5.10 1.Pojecie i cele współczesnej administracji . W stosunku do władzy politycznej, do władzy adm. Publicznej jest określenie, jakopoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Sądownictwo, władze rynkowe, gospodarka, przedsiebiorstwa, bankowośc, marketing

, grup społ. Organy orzekające Organy wymiaru sprawiedliwości: Sąd Najwyższy – sprawuje nadzór nad działalnością innych sądów w zakresie orzekania (nadzór judykacyjny). Rozpoznawanie kasacjipoleca83%
Turystyka i rekreacja

Marketing w działalności instytucji i organizacji turystycznych.

kulturalnego zdanego regio?nu ? We wszystkich spotkaniach w mediach i imprezach targowych podkreśla się swoiste walory wypoczynku w kwaterach wiejskich Bibliografia: 1. Marketing w turystyce. Jerzy Altkorn