profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autor Iliady i Odyseipoleca76%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju...poleca78%
Historia

Starożytna Grecja

GRECJA ARCHAICZNA W tym okresie w dziejach Grecji, który przypada na VII i VI wiek p.n.e. wykształcił się charakterystyczny typ świątyń. Były one orientowane zgodnie ze stronami świata, frontem ku wschodowi. Budowana je na planie prostokąta, w...poleca82%
Język polski

Wartości, jakie cenił człowiek żyjący w starożytnej Grecji.

Wartości, jakie cenił człowiek żyjący w starożytnej Grecji można określić na postawie dzieł filozoficznych, literackich, malarskich oraz rzeźbiarskich. Wiele z nich zaginęło a ich treści musimypoleca79%
Historia

Ubiór w Starożytnej Grecji.

W starożytnej Grecji ubranie składało się z długiego pasa białego materiału, który okrywał ciało. Z czasem wprowadzono epiblematię, czyli okrycie wierzchnie oraz endymatę – okrycie bezpośrednio napoleca82%
Historia

Ściąga ze starożytnej Grecji

, przetwarzanie surowców Początki cywilizacji: kultura minojska 2/3 tysiąclecie na Krecie, kultura mykeńska, Grecja klasyczna 7 – 3 wiek Wielka kolonizacja. Zasięg; wybrzeża może śród., czarnego, Azjapoleca90%
Język polski

Wpływ Starożytnej Grecji na rozwój ludzkości.

Igrzyskach Olimpijskich, których organizowania zabronił Teodozjusz I, i które powróciły do kultury greckiej, jednak już nie były organizowane tylko w Grecji , lecz za każdym razem w innym miejscu na całympoleca84%
Historia

Starożytna Grecja.

wszystkie potrzebne informacje do kartkówki lub sprawdzianu o Grecji w załączniku