profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Archontowiepoleca81%
Historia

Reformy Klejstenesa.

Reformy Klejstenesa 508/507 r. pne – stronnictwo reform powierza urząd archonta Klejstenesowi, z zadaniem przeprowadzenia reform w Atenach PRZEWRÓT W SYSTEMIE WYBORCZYM ATEN DEMY – 150 gmin do których przypisani zostali...poleca62%
Historia

Ustrój Aten i Sparty.

Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany...poleca78%
Historia

Ustrój polityczny starożytnych Aten

Do X w. p.n.e. – największą władze mieli królowie. Od ok. X w. p.n.e. – zanika znaczenie króla, zaczynają się rządy przez: Archonci: 1. Wybierani z najwyższej klasy 2. Zajmowali się sprawami religijnymi i wojskowymi 3. Bogaci, wpływowi...poleca84%
Historia

Rywalizacja o hegemonię w Starożytnej Grecji.

Walka o całkowitą hegemonię w Starożytnej Grecji to historia konfliktu dwóch wielkich polis: Sparty i Aten. To nie tylko konflikt państw, to także konflikt ludzi, o zupełnie innym sposobie bycia, wychowania, myślenia. Walka dwóch ustrojów, który...poleca80%
Historia

Proces budowy demokracji w Atenach (Prawa Drakona, Reformy Solona, Klejstenesa, Peryklesa, tyrania w Atenach)

Cała praca znajduje się w załączniku. Są to: Początki dziejów Aten, Prawa Drakona, Reformy Solona, Tyrania w Atenach, Reformy Klejstenesa , Reformy Peryklesapoleca88%
Historia

Polityka w Atenach a dziś

W VI wieku p.n.e. polityka w Atenach była domeną arystokracji. Szukali oni dla siebie nieśmiertelnej sławy i uznania rodaków. Reforma Klejstenesa dopuściła do sprawowania władzy wszystkich obywatelipoleca85%
Historia

Od tyranii do demokratycznej przebudowy

wojskową i cywilną.2) Także według fyl zorganizowana była armia o charakterze obywatelskiej milicji. Reformy Klejstenesa miały charakter złożony i służyły zapewne rozmaitym celom. Nie jest łatwopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"W drodze ku demokracji" - referat WOS

„sąd przysięgłych”. Wprowadzone reformy uspokoiły uboższą część ludu ateńskiego, jednak tym samym, wzbudziły poziom niezadowolenia u arystokracji. Polis stało się areną walkipoleca85%
Historia

Starożytność - daty

-1200 ? kultura kreteńska (minojska) 1700-1200 ? kultura mykeńska 1200 ? najazd Dorów Sparta: 730-720, 684-650 ? bitwy Meseńskie Ateny: 621 ? reformy Drakona 594 ? reformy Solona 508-507 ? reformy