profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aojdowiepoleca85%
Język polski

Poezja śpiewana jako popularyzacja czy deformacja literatury? Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.

Pierwsze ślady poezji śpiewanej znajdujemy już w starożytności. W przedhomerowej Grecji swoją działalność rozpoczynali aojdowie – śpiewający poeci. Słowo aojda, zaczerpnięte z antycznej greki pochodzi od nazwy poety – ,,aojdas’’. Nazwa ta związana...poleca85%
Język polski

Antyk

1.W jakim celu T. Różewicz w wierszu ,,Ocalony? nawiązuje do motywów biblijnych? Pragnie aby ktoś na nowo nauczył się odróżnia dobro od zła. 2. Wymień i zwięźle przedstaw trzy tematy pojawiające się w micie o Orfeuszu Orfeusz artysta, idzie do...