profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antropologia filogenetyczna



poleca85%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

ANTROPOLOGIA- pochodzi od dwóch słów: Anthropos – człowiek, logos – nauka – tzw. nauka o człowieku, (która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.) Antropologia dzieli się na szereg dyscyplin szczegółowych, które...



poleca84%
Psychologia

Antropologia kulturowa- RASIZM

Rasizm jako element kultury



poleca87%
Socjologia

Antropologia

Antropologia kulturowa



poleca86%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

W ZAŁĄCZNIKU



poleca85%
Filozofia

Antropologia kulturowa - wykłady.

Wykład 1 Antropologia kulturowa - przedmiot i zakres. Jest to nauka o człowieku, filozofia człowieka. W Europie dzieli się ona na kilka odrębnych dziedzin (różnych gałęzi nauki



poleca85%
Socjologia

Z socjologii antropologia

Antropologia jest to nauka o człowieku. Antropologia dzieli się na: · Fizyczną . · Kulturową