profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antraktpoleca85%
Język polski

Terminologia teatralna

ADAPTACJA Opracowanie na użytek sceny tekstu niedramatycznego, np. powieści, scenariusza filmowego. Przedmiot częstych sporów o prawo do nadawania dzielu innego kształtu, niż zrobił to autor. ADEPT Osoba występująca na scenie bez stosownych...poleca80%
Język polski

Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich Adaptacja- parafraza, przekształcenie utworu literackiego na potrzeby określonej grupy odbiorców. -adaptacja szkolna- przeznaczona dla młodzieży -adaptacja teatralna- przeniesienie na scenę utworu epickiego lub...poleca81%
Język polski

Teatralne a b c, czyli pojęcia związane z teatrem.

AFISZ TEATRALNY Ogłoszenie opowiadające np. o przedstawieniu lub mające charakter reklamowy, rozlepiany na tablicach i słupach itp. AKT Część sztuki. AKTOR Znany, popularny aktor teatralny . ANTRAKT Przerwa w czasie...poleca80%
Język polski

Słownik terminów teatralnych

miejsc dla widzów, by słyszalność z areny była dobra nawet na najdalszych miejscach. ANIMACJA TEATRALNA Technika ożywiania lalek, przedmiotów w teatrze plastycznym i lalkowym. W zależności odpoleca60%
Język polski

Jak napisać recenzję?

problematyki. Aktualność czy muzealność? Sztampowość. Prowokacyjność. Aspekt polityczny, społeczny, socjologiczny. Akcja, jej rozwój. Powiązanie między scenami. Rytm spektaklu. Narracja teatralna