profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aneksja Europy Wschodniejpoleca85%
Historia

II wojna światowa - Przebieg działań militarnych

Niemcy zachęcone bierną postawą państw zachodnich kontynuowały swoją agresywną politykę wobec sąsiadów. W 1938 r. Hitler realizując swoją koncepcję budowy Wielkiej Germanii podjął działania zmierzające do zajęcia Austrii. 12 marca 1938 r. ponad...poleca85%
Historia

II wojna światowa ocena

II wojna światowa Ocena kompanii wrześniowej 1 września 1939 r. Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa - która trwała niemal 6poleca91%
Historia

I wojna światowa

. Przebieg działań militarnych Główni uczestnicy I wojny światowej Blok państw centralnychAustro-Węgry, Niemcy, Turcja (od X 1914r.), Bułgaria (od X 1915r.) Blok Ententy Rosja, Francja, Wielka Brytaniapoleca80%
Historia

I wojna światowa - streszczenie

> Przebieg działań militarnych Główni uczestnicy I wojny światowej Blok państw centralnych Austropoleca85%
Historia

II wojna światowa

II wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Działania wojenne na olbrzymiapoleca90%
Historia

Kampania wrześniowa 1939 r.

podjęły żadnych działań militarnych . Odcięcie Pomorza od reszty kraju zmusiło Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do wydania rozkazu odwrotu na drugą linię obrony wzdłuż rzek: Narew