profil

Socjologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Andrzej Tyszka



poleca88%
Socjologia

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami biologicznymi...