profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Analiza tryptyku Sąd Ostatecznypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

HISTORIA TRYPTYKU „SĄD OSTATECZNY”

Ołtarz zamówiony w 1467 roku przez Angelo Taniego, kierującego brugijską filią banku Medyceuszy, ukończony został około 1473 roku. Przeznaczony dla kościoła Badia Fiesolana we Florencji,nigdy nie dotarł do celu. W czasie trwającej wówczas wojny...poleca84%
Język polski

Fragment obrazu "Sąd Ostateczny", który mnie zainteresował.

Fragmentem tryptyku H. Mamelinga "Sąd Ostateczny", który mnie najbardziej zainteresował, jest środkowa część obrazu, przedstawiająca sam sąd ostateczny. Jezus występuje tu jako sędzia. Ubrany jest w czerwoną szatę, stopy opiera o złotą...poleca88%
Język polski

Opis tryptyku "Sąd ostateczny"

Tryptyk „ Sąd Ostateczny ” jest dziełem niderlandzkiego artysty Hansa Memlinga. Powstawał w latach między 1467 a 1471 rokiem. Obraz został namalowany farbami olejnymi na desce o wymiarach 3,2mx2,2mpoleca84%
Język polski

Opis obrazu Hansa Memlinga pt. "Sąd Ostateczny"

Hans Memling jest autorem obrazu " Sąd ostateczny ", który składa sie z trzech części. Część środkowa jest główna, a jej następstawami są: lewa i prawa strona tryptykupoleca84%
Język polski

Opis obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny".

Obraz Hansa Memlinga pt. ,, Sąd Ostateczny '' jest tryptykiem i powstał w roku 1473. Przedstawia on Niebo, Sąd Ostateczny na Ziemi oraz Piekło. Po lewej stronie obrazu pokazane zostały dusze, którepoleca85%
Język polski

Opis obrazu Memlinga "Sąd ostateczny".

Obraz pt. „ Sąd Ostateczny ” Hansa Memlinga powstała przed rokiem 1473. Namalowany został do florenckiego kościoła. Dzieło to jest tryptykiem. Centralną część obrazu można podzielić na plan górny ipoleca83%
Język polski

Opis tryptyku Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Tryptyk „ Sąd Ostateczny ” pędzla Hansa Memlinga powstał w latach 1464 – 1473. Autor przelał swoje wyobrażenia Raju, Piekła i Czyśćca na płótno i stworzył zachwycające ilością barw i pełne symboliki