profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Analiza porównawcza wierszy Monolog dla Kasandry i Rozterka Kasandrypoleca85%
Język polski

Interpretacja i analiza porównawcza wierszy "Monolog dla Kasandry" Wisławy Szymborskiej oraz "Rozterka Kasandry" Anny Kamieńskiej.

Temat: Interpretacja i analiza porównawcza wierszy ?Monolog dla Kasandry? Wisławy Szymborskiej oraz ?Rozterka Kasandry? Anny Kamieńskiej. Motyw Kasandry jest tematem wywodzącym się z kultury i tradycji starożytnej Hellady. Tytułowa Kasandra,...poleca79%
Język polski

Napisz w 8-10 zdaniach, w których przedstawisz związki między księgą Hioba i utworem Anny Kamieńskiej?

Młodzieniec Anny Kamieńskiej chce uczyć się od niego przyjmować cierpienie. Nie wie czym naprawdę jest choroba pyta się o wszystko Hioba. W wierszu jest mowa, o kilku wydarzeniach, które znamy zpoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej "Powrót Hioba"

Wiersz Anny Kamieńskiej "Powrót Hioba" opowiada o Hiobie, biblijnej postaci, która została wystawiona przez Boga na próbę - Hiob stracił cały majątek, rodzinę oraz zdrowie - Stwórca zesłałpoleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza A. Kamieńskiej "Powrót Hioba".

Wiersz Anny Kamieńskiej "Powrót Hioba" opowiada o Hiobie, biblijnej postaci, która została wystawiona przez Boga na próbę - Hiob stracił cały majątek, rodzinę oraz zdrowie - zostałpoleca83%
Język polski

Największe nieszczęście Kasandry

przepowiedni poważnie, choć sprawdzały sie jedna po drugiej. " Rozterka Kasandry " A. Kamieńskiej jest swojego rodzaju przemyśleniem, refleksją podmiotu lirycznego, skierowaną i stworzoną z myślą opoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej "Hiob i młodzieniec"

Analiza i interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej ,,Hiob i młodzieniec,, Anna Kamieńska jako dwudziestowieczna polska poetka, zainspirowana postacią biblijną- Hioba, napisała tomik wierszy , w którym