profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Analiza i interpretacja porównawcza Dziwnego ogrodu i wiersza Ogród przedziwnypoleca83%
Język polski

Obraz J. Mahoffera "Dziwny ogród" i wiersz L. Staffa "Ogród przedziwny" - analiza porównawcza.

Dwie wizje ogrodów szczęścia. Analiza i interpretacja porównawcza obrazu J. Mahoffera „Dziwny ogród” i wiersza L. Staffa „Ogród przedziwny”. Wiersz Leopolda Staffa „Ogród przedziwny” i obraz Józefa Mahoffera „Dziwny ogród” ukazują nam cudowne...poleca85%
Język polski

Świat pozbawiony ogrodów byłby uboższy

ważną częścią życia człowieka. Motyw ogrodu był obecny w literaturze i do tej pory jest często wykorzystywany przez poetów i pisarzy. Przykładem może być utwór Leopolda Staffa " Ogród Przedziwnypoleca86%
Język polski

Człowiek i jego los w poezji Jana Kasprowicza oraz Leopolda Staffa. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

radości i akceptacji życia pomimo złej wiedzy o nim. I ostatnim już utworem Leopolda Staffa , o którym pragnę powiedzieć jest Ogród przedziwny z tomu Uśmiech godzin. W kulturze Grecji i Rzymu ogród to