profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aleksander Bentkowskipoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Instytucje, organy władzy - skład. Od 1989 do 2007.

Prezydenci RP Imię i nazwisko Okres sprawowania urzędu 1. Wojciech Jaruzelski 31 grudnia 1989 [1] - 22 grudnia 1990 [2] 2. Lech Wałęsa 22 grudnia 1990 - 22 grudnia 1995 3. Aleksander Kwaśniewski 23 grudnia 1995 - 22 grudnia 2005 [3]...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska - instytucje, symbole, historia, postacie, Polska a UE.

Eustatius 1 lipca 2007 karaibskie wyspy, które zostały włączone do Holandii i stały się częścią UE Wspólnoty Europejskie nazwa określająca od 1957 roku trzy, a od 2002 r. dwie organizacje stanowiące od 1993poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

określone regulaminem PE prawa, np. do udziału w ustalaniu porządku obrad. Powstanie grupy rejestrowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W skład grupy muszą wchodzić deputowani, z co najmniej