profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akcent końcowy Odypoleca85%
Język polski

Ideały i dążenia młodych romantyków.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z...poleca84%
Język polski

Wierność i idea młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy. Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich minionych epok.

młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. W „Odzie do młodości” poeta próbował przedstawić program działania Filaretów. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków , które są zupełną przeciwnościąpoleca83%
Język polski

Juliusz Słowacki "Testament mój".

narodowo - wyzwoleńczą. Ma świadomość, że jego dążenia i ideały zostaną w końcu właściwie odczytane staną się czynnikiem twórczym świadomości narodowej Polaków. Testament mój jest, więc, nie tylkopoleca84%
Język polski

Zmiany, jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz, na podstawie wybranych utworów, stosunek poetów do epoki wcześniejszej.

czyli w renesansie zwanym też odrodzeniem. Wtedy to odrodziły się starożytne, greckie i rzymskie dążenia i ideały xxxxxxx średniowieczne hasło „pamiętaj o śmierci” zastąpiono radosnym wyznaniem