profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agresja wrogapoleca85%
Psychologia

Czym jest agresja

Czym jest agresja? Czy agresja jest wrodzona? Czy można zapobiegać agresji lub ją ograniczać? Są to pytania najwyższej wagi. Wydaje się, że ludzie od zawsze byli istotami agresywnymi. Kiedy zwrócimy się ku czasom starożytnym, gdy sławę Grecji...poleca89%
Psychologia

Psychologia 234 definicje

PSYCHOLOGIA 1. Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet...poleca85%
Psychologia

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie

„Agresja w sporcie” 1.Definicja agresji. Agresja – nie jest rywalizacją bo rywalizacja jest postawą, nie jest tez gniewem, bo gniew jest emocją. Jest zachowaniem, którego celem jest sprawienie drugiej osobie przykrości. Agresja wroga –...poleca85%
Psychologia

Ściąga z Aronsona

1. Zainteresowanie psychologii społecznej Co to jest psychologia? Nauka o zachowaniu stanach wewnętrznych człowieka. Psychologia społeczna leży pomiędzy socjologią a psychologią ogólną. Bada jak przebiegają relacje międzyludzkie. W jaki...poleca85%
Język polski

Agresja jest objawem słabości czy siły ?

komuś krzywdę lub Przykrość. Wielu ludzi zastanawia się czy agresja jest objawem siły czy słabości ? Moim zdaniem Agresja jest przejawem słabości . Posłużę się tu przykładempoleca85%
Język polski

Agresja - przejaw siły czy słabości?

kolegów. To daje mu poczucie siły i bezkarności. Nawiązując do drugiego znaczenia słowa agresja widzimy, że nie dotyczy ona tylko jednostki. Jest problemem światowym. Państwa, które wykorzystałypoleca85%
Język polski

Czy problem przemocy w szkole jest aktualny? Na czym on polega? W jaki sposób można radzić sobie z agresją?

Codziennie media donoszą o przejawach agresji wśród młodzieży. Problem przemocy w szkole jest wciąż aktualny. Zachowania agresywne mogą mieć charakter agresji słownej (np. kłótnie, przekleństwapoleca85%
Język polski

Agresja - przejaw siły czy słabości?

jednoznacznie na pytanie zawarte w temacie: czy agresja jest przejawem siły czy słabości? W mojej pracy postaram się jednak to uczynić. Już człowiek pierwotny prowadzący koczowniczy tryb życiapoleca85%
Język polski

Agresja - wyraz słabości czy dowód siły?

pseudokibicami i w wielu innych miejscach. Badania statystyczne wykazują, iż agresja wzrasta wśród młodszych osób, co nie zaprzecza, iż osoby starsze radzą sobie z nią. ZACHOWANIE TO JEST WYRAZEM CZYJEJŚ