profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agencja SAPARD w Polsce to Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwapoleca85%
Geografia

Sapard

SAPARD PRZEDAKCESYJNY INSTRUMENT POLITYKI STRUKTURALNEJ SUPPORT FOR PRE-ACCESSION MEASURES FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SAPARD jest programem pomocy finansowej dla krajów starających się o członkostwo w Unii...