profil

Administracja (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Administracyjno prawna reglamentacja wolnych zawodówpoleca84%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowania się) ich adresatów. Normy prawa...