profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Administracyjne prawo gospodarczepoleca85%
Administracja

Administracyjne prawo gospodarcze.

LITERATURA: 1. „Administracyjne prawo gospodarcze”- A. Borkowski pod red. L. Kieresy wyd. Kolonia Limitet – 2004r. 2. Konstytucja 3. Ustawa z 14 sierpnia 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej TEMATYKA: 1. Źródła prawa – miejsce prawa...poleca85%
Prawo gospodarcze

Podstawowe zasady admistracyjnego prawa gospodarczego

PODSTAWOWE ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 1.Zagadnienia wprowadzające a) materialne prawo publiczne- to ta część prawa składająca się z norm bezwzględnie obowiązujących, które służą realizacji dobra publicznego(interesu...poleca85%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny

, • prawo administracyjne , • prawo finansowe, • prawo gospodarcze , • prawo karne, • prawo procesowe. 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czylipoleca85%
Administracja

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawnepoleca85%
Prawo

Prawo- różne materiały

Prawo - wykłady, ściągi - wszystko w załącznikachpoleca85%
Prawo

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE nie jest odrębną gałęzią prawa gdyż zawiera normy charakterystyczne dla różnych wyodrębnionych gałęzi prawa. W tym zakresie prawo gospodarcze to tzw. gałąź kompleksowapoleca89%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze z GWSH

Prawo gospodarcze - to zespół norm prawnych, które powstają na tle lub w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej W doktrynie wyróżnia się 3 podstawowe koncepcje metodologiczne wyodrębniania