profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Administracyjne prawo gospodarczepoleca85%
Administracja

Administracyjne prawo gospodarcze.

LITERATURA: 1. „Administracyjne prawo gospodarcze”- A. Borkowski pod red. L. Kieresy wyd. Kolonia Limitet – 2004r. 2. Konstytucja 3. Ustawa z 14 sierpnia 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej TEMATYKA: 1. Źródła prawa – miejsce prawa...poleca85%
Prawo gospodarcze

Podstawowe zasady admistracyjnego prawa gospodarczego

PODSTAWOWE ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 1.Zagadnienia wprowadzające a) materialne prawo publiczne- to ta część prawa składająca się z norm bezwzględnie obowiązujących, które służą realizacji dobra publicznego(interesu...poleca85%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny

, • prawo administracyjne , • prawo finansowe, • prawo gospodarcze , • prawo karne, • prawo procesowe. 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czylipoleca84%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej . DZIEDZINY PRAWA

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej · prawo państwowe (konstytucyjne) · prawo cywilne · prawo rodzinne · prawo pracy · prawo administracyjne · prawo finansowe · prawo gospodarczepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gałęzie prawa

gospodarcze – reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. 8) Prawo karne – reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych w sytuacji naruszenia prawa karnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

pracy i płacy. W jego zakresie znajdują się także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 5) Prawo administracyjne - stanowi zbiór norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstałe wpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo

praca w załączniku