profil

Wybierz przedmiot
Teksty 17
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adam Mickiewicz Świteziankapoleca85%
Język polski

Które z poznanych koncepcji losu człowieka, modeli postaw ludzkich zabierzesz ze sobą na dalszą drogę życia? Uzasadnij wybór.

Już w czasach starożytnych literatura nie tylko kształciła i rozwijała uczucia estetyczne, ale także pełniła funkcję wychowawczą. Różni autorzy na przełomie wieków przedstawiali rozmaite wzorce moralne, czyli wzorce oparte na zasadach...poleca85%
Język polski

Czy według ciebie istnieją jakieś wzorce osobowe? Jeśli tak, to wymień przynajmniej jeden wzór osobowy, który starasz się (chciałabyś) naśladować. Dlaczego to robisz (jeśli robisz)?

Każdy pragnie być „kimś”. Czytamy wiele książek, które w dużym stopniu przyczyniają się do kształtowania naszej osobowości. Autorzy tych powieści kreują w swych dziełach pewne wzorce postaw i zachowań, aby móc w ten sposób...poleca85%
Język polski

Moralność.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze dostrzegali...poleca85%
Język polski

"Świtezianka" - Mickiewicza

Wierność jest to niewątpliwie jedna z podstawowych cech udanego związku. Jeśli jej nie ma- zazwyczaj małżeństwo po prostu się "rozpada". Odkrycie zdrady przez partnera zawsze jest przykre, towarzyszą mu negatywne emocje…...poleca86%
Język polski

Krótkie streszczenie "Świtezianki" Mickiewicza

Nad brzegiem jeziora Świteź młody strzelec spotykał się wieczorami z piękną dziewczyną. Prosił ją, by zamieszkała w jego chatce i wyznał jej miłość. Dziewczyna zażądała, aby młodzieniec złożył przysięgę wierności. Przestrzegła go przed jej...poleca84%
Język polski

"Świteź" i "Świtezianka".

Pewnego dnia, gdy słońce już gasło, obległ Mendoga potężnym wojskiem car z Rusi, na całą Litwę błyskawicznie rozniosło się, że dowódca nie ma szans w tej potyczce i będzie musiał się poddać, Mendog jednak nie tracił nadziei i napisał do Tuhana...poleca81%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza "Świtezianka".

Ballade pt."Świtezianka" napisał Adam Mickiewicz.Jej budowa jest stroficzna. Ma on trzydzieści osiem strof. W każdej strofie są cztery wersy. Występują w nim: •rymy: maliny-dziewczyny pora-jeziora rada-biada •epitety: chłopiec...poleca82%
Język polski

Romantyzm - opis epoki

Preromantyzm Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1848 (Wiosna Ludów). Rewolucja we Francji 1789 r. objęła sprawy społeczne, religijne,...poleca85%
Język polski

Dlaczego źli? Twoje refleksje o ludziach, którzy w różny sposób krzywdzili innych. Odwołaj się do utworów literackich i filmowych.

Ile razy ktoś wyrządzi nam krzywdę zastanawiamy się: dlaczego? Czyja to wina, nasza, niesprawiedliwości świata, a może losu, opatrzności, Boga, który zsyła na nas kolejne nieszczęścia, by nas doświadczyć i nauczyć czegoś (zgodnie z myślą Seneki,...poleca85%
Język polski

Cała wielka literatura opowiada o moralności.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych np. w epoce średniowiecza lansowało się ideał...poleca83%
Język polski

"Świtezianka"

1. Chłopiec namawia dziewczynę, aby pozostała z nim. 2. Dziewczyna wymaga od chłopca przysięgi, aby był jej wierny. 3. Chłopiec składa przysięgę. 4. Dziewczyna upomina strzelca, aby dochował przysięgi, bo spotka go kara. 5. Chłopiec samotnie...poleca85%
Język polski

Ludowość jako element romantycznego światopoglądu.

Odawoła sie do ,, Świrezanki,, A. Mickiewicza oraz innych ballad. Z romantycznego zafascynowania ludowością powstały ballady Mickiewicza. Wątki, które w głównej mierze pochodziły z „wieści gminnej”, pozwoliły na przedstawienie nie tylko...poleca72%
Język polski

Świtezianka - charakterystyka

Świtezianka była szczupłą, wysoką nimfą wodną. Miała okrągłą twarz. Oczy świeciły blaskiem błękitu. Długie, ciemne rzęsy otaczały oczy. Usta były wielkości dwóch dużych róż. Mały, prosty, zgrabny nosek dodawał jej urody. Zęby błyszczały jak...poleca81%
Język polski

Świtezianka- opracowanie

?Świtezianka? Temat: miłość prawdziwa i fałszywa, konsekwencje zdrady Miejsce akcji: brak dokładnej lokalizacji topograficznej- bór nad jeziorem Świteź, miejsce spotkań strzelca i dziewczyny (pod modrzewiem) Czas akcji: nieokreślony- późny...poleca85%
Język polski

Motyw Zbrodni i kary

PRACA NA PODSTAWIE BRYKÓW,OPRACOWAŃ I INTERNETU WSTĘP Dlaczego popełniamy zbrodnię? Dlaczego dokonując złych wybryków nie potrafimy sobie poradzić z ich konsekwencjami? Najprościej byłoby całą winę za to obarczyć dwójkę biblijnych grzeszników...poleca83%
Język polski

W malinowym Chruśniaku- Leśmian- analiza i interpetacja (plan)

1. Leśmian ? zawsze oryginalny, indywidualista - własny styl pisarski, - ponad podziałami i przynależnościami - nie odnosił się do sytuacji politycznej- tym się wyróżniał 2. Wiersz - najsłynniejszy erotyk - rozpoczyna cykl wierszy o takim tytule...poleca81%
Język polski

Świtezianka - opowiadanie

Pewnego wieczora, pewien staruszek ujrzał ze swej chatki chłopca i piękną dziewczynę. Pomyślał, że są parą. Miał rację. Chłopak był strzelcem, a o dziewczynie wiemy niewiele. Oboje bardzo się kochali i spotykali każdej nocy przy jeziorze Świteź....