profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Abdykacja Wilhelma II 1918poleca85%
Historia

Kształtowanie się ustroju Niemiec w latach 1918-1919

Jesienią 1918 r. klęska Niemiec była już pewna. Program gospodarki wojennej doprowadził do znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej społeczeństwa. Zmęczenie wojną było widoczne. W październiku kiedy dowództwo marynarki wojennej zarządziło...