profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Abdykacja Wilhelma II 1918poleca85%
Historia

Kształtowanie się ustroju Niemiec w latach 1918-1919

Jesienią 1918 r. klęska Niemiec była już pewna. Program gospodarki wojennej doprowadził do znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej społeczeństwa. Zmęczenie wojną było widoczne. W październiku kiedy dowództwo marynarki wojennej zarządziło...poleca86%
Historia

Historia Polski XX w. do 1945r.

niepodległości Polski; 28 X w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Na początku XI 1918 Komitet Obywatelski zaboru pruskiego ujawnił się jako Naczelna Rada Ludowa (NRL). Jednocześnie na ziemiachpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

państw faszystowskich. Kształtowanie się koalicji poszło dość zgrabnie. 23 czerwca 1941 rząd Wielkiej Brytanii i USA oświadcza o gotowości udzielenia pomocy ZSRR. 12 lipca zostaje podpisany brytyjskopoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

, przeciwko blokowi państw faszystowskich. Kształtowanie się koalicji poszło dość zgrabnie. 23 czerwca 1941 rząd Wielkiej Brytanii i USA oświadcza o gotowości udzielenia pomocy ZSRR. 12 lipca zostajepoleca85%
Historia

Polska historia XX w. do 1945.

nie uległo zmianie nawet po wycofaniu się 1915 wojsk rosyjskich z Królestwa Polskiego. Wielka Brytania i Francja uznawały sprawę polską za wewnętrzny problem Rosji. W następnych latach straty wojenne