profil

Gniezno

poleca b/d

Nazwa ta występuje w źródłach średniowiecznych: por. np. napis na denarze Bolesława Chrobrego (ok. 1000 r.): Gnezdvn civitas oraz zapis w Kronice Thietmara: Gnesin, in suburbio Gnezni. Z Gnieznem jest też związana nazwa miejscowości Schinesghe występująca w dokumencie Dagome iudex utworzonym pod koniec panowania Mieszka I. W średniowieczu nazwa ta brzmiała Gniezdno (obocznie też Gnieździen). Etymologicznie związana jest z wyrazem gniazdo, na co wskazywał już w XII w. w swojej Kronice Gall Anonim (w mieście Gnieźnie, co się po słowiańsku wykłada gniazdo). Jednak najprawdopodobniej w przypadku nazwy miasta wyraz ten został użyty na określenie ukształtowania terenu – wgłębionego i otoczonego niewielkimi wzgórzami.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Gniezno