profil

Teoria sprawiedliwości społecznej

poleca 72% 56 głosów

Życie społeczne ludzi jest regulowane przez prawo panujące w danym kraju. Ale czy tylko przez nie? Poza prawami, ustawami i przepisami funkcjonuje zbiór norm i wartości moralnych.

W każdym społeczeństwie istnieją pewne problemy moralne, które dotyczą każdego – bez względu na poglądy polityczne, wyznanie, płeć. Choć problemy te często rozstrzyga obowiązujące prawo, nie zawsze jest ono zgodne z wyznawanymi przez ludzi poglądami. Konflikt pomiędzy wyznawanymi wartościami a obowiązującym prawem wywołuje poczucie niesprawiedliwości.

Z niesprawiedliwością mamy do czynienia, gdy dochodzi do sytuacji naruszenia cenionych przez jednostkę czy grupę wartości. Sprawiedliwość jest powiązana z ludzkimi oczekiwaniami – jeśli nie są one spełnione, ludzie od czuwają gniew i mają poczucie niesprawiedliwości.

Często także pojęcie sprawiedliwości odnosi się do podziału dóbr. Można powiedzieć, że sprawiedliwie to znaczy wedle wyników pracy. Pojawia się jednak przy tym pytanie: jakie kryterium ma być fundamentem dla stosowania tej zasady? Można również rozdzielać dobra wedle zajmowanych pozycji, ale i takie podejście do podziału ma wiele wad.

Wśród teorii, dotyczących sprawiedliwości, wymienia się koncepcję Chaima Perelmana, belgijskiego filozofa i teoretyka prawa, zgodnie z którą można dokonać podziału dóbr według trzech zasad:

Każdemu po równo Wszyscy powinni być traktowani równo, niezależnie od indywidualnych różnic wkładu pracy i potrzeb.
Każdemu wedle potrzeb Nagradzane powinny być przede wszystkim intencje i potrzeby działającego, a sam efekt pracy ma mniejsze znaczenie.
Każdemu wedle zasług Ludzie powinni być traktowani odpowiednio do wyników pracy.
Warto pamiętać

Do najważniejszych form kontroli społecznej należą siła fizyczna, zwyczaje, moralność, religia, prawo i środki ekonomiczne. Sprawiedliwość jest połączona z oczekiwaniami: jeżeli nie są one spełnione, ludzie odczuwają gniew i poczucie niesprawiedliwości.

Pojęcia

- kontrola społeczna – nadzór nad przestrzeganiem zasad współżycia społecznego
- sprawiedliwość społeczna – pogląd odnoszący się do sprawiedliwego podziału dóbr w taki sposób,aby poczucie niesprawiedliwości zostało zminimalizowane

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta