profil

Masa atomowa pierwiastka

poleca 41% 79 głosów

Jest średnią ważoną mas atomowych izotopów, wynikającą z procentowej zawartości poszczególnych izotopów w naturalnej mieszaninie:

Masa atomowa pierwiastka

Wartość masy atomowej izotopu (m1, m2, …) zaokrąglona do liczby całkowitej jest równa jego liczbie masowej.

Większość pierwiastków występujących w przyrodzie stanowi mieszaninę dwóch lub więcej izotopów, np. najwięcej trwałych izotopów ma cyna, a po jednym trwałym izotopie mają np. glin, fluor, sód, fosfor.

Na przykład miedź występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów, których charakterystykę podano w poniższej tabeli; na podstawie tych danych można obliczyć masę atomową:

nazwa izotopu symbol izotopu liczba neutronów zawartość procentowa izotopu
miedź – 63 63Cu 34 68,94
miedź – 65 65Cu 36 31,06

Można zadać pytanie: czy masa jądra jest wyznaczona sumą mas cząstek znajdujących się w jądrze?

E=m*c^2Odpowiedź brzmi: nie. Masa jądra jest mniejsza od sumy mas nukleonów w jądrze. Różnica ta oznaczana symbolem Δm określona jest jako defekt masy (deficyt masy). Podczas zmniejszania masy jądra o wartość Δm zostaje uwolniona energia ΔE; następuje zamiana masy na energię. Energia ta nosi nazwę energii wiązania jądra. Istnieje prosta zależność: im większy deficyt masy, tym większa ilość uwolnionej energii i tym trwalsze jądro.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta