profil

Nuklidy

poleca 58% 40 głosów

To jądra poszczególnych izotopów (mają taką samą liczbę atomową Z i masową A).

Atomy o jednakowej liczbie atomowej Z, a różnej liczbie masowej A, to izotopy tego samego pierwiastka.

Izotopy wodoru

Izotopy tego samego pierwiastka mają zbliżone właściwości chemiczne, a różne właściwości fizyczne.

Izobary Izotony
Podoba się? Tak Nie