profil

Nagi

drukuj
poleca b/d

1. ‘nieubrany, obnażony, goły’; 2. ‘nieowłosiony, nieopierzony, bezlistny’;3. ‘niezalesiony, pustynny’; 4. dawniej też ‘nieupiększony, bez osłonek, prosty, zwyczajny’ – por. wyrażenie naga prawda.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. nahý, ros. nagój ‘ts.’) < psłow. *nagъ ‘nagi, goły, niczym niepokryty, nieosłonięty’ – dokładnie odpowiadają mu lit. núogas i łot. nuôgs, pokrewne są też m.in. niem. nackt ‘nagi, goły, ogołocony’, ang. naked ‘goły’,łac. nudus ‘nagi, goły’ oraz stind. nagná ‘ts.’; podstawą pie. *noˇguo- ‘nagi’.

Źródło Był zwleczon i stał nag.
Rozmyślanie przemyskie (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa), XV w.

Oglądał nagotę jego.
Biblia Leopolity, 1561 r.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

obnażyć

1. ‘rozebrać do naga, uczynić nagim’; 2. ‘pozbawić coś osłony’; 3. ‘odsłonić, odkryć’, od XV w.; czasownik wielokrotny obnażać w XVI w. występował w formie bez przedrostka: nażyć ‘czynić nagim’, por. też stczes. nažiti‘ts.’

Przydatne hasło? Tak Nie