profil

Kazić

poleca b/d

1. ‘psuć, niszczyć’; 2. ‘zanieczyszczać’; 3. stpol. też ‘burzyć, pustoszyć; rozbijać’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. kazit ‘psuć, niszczyć; deprawować’, ukr. kazýty ‘psuć, szpecić, rozbijać’) < psłow. *kaziti, *kažę ‘psuć, niszczyć’ utworzonego od psłow. czasownika *čeznąti ‘niknąć, zanikać, słabnąć, więdnąć, ginąć’ ze zmianami fonetycznymi: *e > *ō > *a; pierwotnie ‘powodować, że coś więdnie, niknie, słabnie, schnie’.

Źródło Niezgoda wszystko kazi.
Szymon Szymonowic (1558-1629)

poleca b/d

skazić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zakazić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

każać

forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym zakażać.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści