profil

Kaplica

poleca b/d

‘mały kościół, nieduże pomieszczenie o charakterze sakralnym’.

Pochodzenie:

Od XV w.; zapożyczenie z łac. cappella ‘kaplica’; podobnie w czes. kaple ‘ts.’

Pierwotna postać

Dawniej od XVI w. występowała forma kapella ‘kaplica’.

Źródło Rano w drogiej kapeli mszy słuchali.
Samuel Twardowski (ok. 1600-1660)

poleca b/d

kapela

‘zespół muzykantów, orkiestra’; od XVIII w., a wcześniej od XVI w.występowała postać kapella; zapożyczenie z łac. cappella; zmiana znaczenia nastąpiła poprzez kojarzenie kolejnych elementów: ‘kaplica’ > ‘chór, zespół muzyczny występujący w kaplicy’ > ‘chór, zespół muzyczny’

poleca b/d

kapelan

1. ‘kapłan pełniący obowiązki przy jakiejś instytucji’; 2. dawniej (od XV w.) ‘kapłan pełniący obowiązki przy małym kościele, kaplicy, przy boku jakiejś osoby’; słowo utworzone od łac. cappellanus ‘duchowny pełniący obowiązki przy kaplicy’ < łac. cappella ‘kaplica’

poleca b/d

kapliczka

zdrobnienie

poleca b/d

kapłan

‘osoba uprawniona do wykonywania czynności związanych z kultem religijnym’; od XIV w.; utworzone od łac. cappellanus; podobnie w czes. kaplan ‘wikariusz’

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści