profil

Drzeć

poleca b/d

1. ‘rwać na kawałki, rozrywać, rozdzierać’; 2. ‘drapać, obdzierać, zdzierać, wyrywać’; 3. ‘szarpać, targać, tarmosić’; 4. ‘dokuczać, dawać się we znaki’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dřit, ros. drať) < psłow. *derti, *dьrą/ę (*dьrati,*derą/ę) ‘rwać na kawałki, rozrywać, rozdzierać; zdzierać, łupić; drapać, skrobać’; podstawą pie. pierwiastek *der- ‘zdzierać skórę, łupić, rwać, odrywać, rozłupywać, rozszczepiać’.

Pierwotna postać

W stpol. od XIV w. stosowano formy drać, dzierze ‘drzeć, targać, szarpać’; istniało również wyrażenie drać pczoły ‘wybierać plastry miodu z pszczołami z barci’.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca 100% 2 głosy
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

obedrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

odedrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

odrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

podrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

rozedrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

udrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wydrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zedrzeć

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

-dzierać

forma wielokrotna, w czasownikach przedrostkowych, np.: obdzierać, rozdzierać, udzierać.

Podoba się? Tak Nie