profil

Najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal

poleca 70% 20 głosów

Cechy cząstek Cechy fal
Cząstka jest zlokalizowana. Fala jest rozciągła.
Cząstki nie mogą się nakładać na siebie tak jak fale. Fale mogą się wzmacniać lub wygaszać nakładając się na siebie.
Na skutek ruchu cząstki następuje przemieszczenie materii skupionej w cząstce. Fala polega na przemieszczaniu się zaburzeń ośrodka materialnego lub zaburzeń pola elektromagnetycznego,podczas gdy ośrodek nie ulega przemieszczeniu.

Właściwości falowe i korpuskularne w świecie opisywanym przez fizykę klasyczną wykluczają się wzajemnie. Dlatego fizyka klasyczna ma ograniczone zastosowanie i nie nadaje się do opisu obiektów wykazujących dualizm korpuskularno-falowy. Tę rolę spełnia fizyka kwantowa.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: