profil

Chwila

poleca b/d

1. ‘mała cząstka czasu, moment’; 2. ‘pewien okres, czas, pora’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; zapożyczenie ze stniem. hwīl /(h)wīla ‘czas, godzina’ (stąd niem.Weile ‘ts.’); także. czes. chvile, słowac. chvila ‘ts.’; z pol. > ukr. chvylýna ‘ts.’

Pierwotna postać

W stpol. używano też form fila oraz chila.

poleca b/d

chwilka

zdrobnienie, od XVI w.; starsza forma chwiłka oraz chwileczka,wcześniej (XVI-XVIII w.) w postaci chwiłeczka

poleca b/d

chwilowo

‘na krótki czas, na razie’; od XIX w. zamiast na chwilę i w tej chwili

poleca b/d

chwilowy

‘krótkotrwały, tymczasowy’; od XIX w. na wzór fr. momentané.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści