profil

biedronka

poleca 22% 19 głosów

‘owad Coccinella septempunctata’; w dzisiejszej formie słowo występowałood XIX w.; pojawia się także w in. językach słow. (np. czes. bedruňka / bedrunka ‘ts.’, ukr. dialektalne bédrik (bézdrik) i babarúnka /babrún(a) ‘ts.’);podstawą był psłow. przymiotnik *bedrъ ‘mający plamy na biodrach’ > ‘plamisty, cętkowaty, łaciaty’; nazwa zmieniała się przez skojarzenia z różnymi wyrazami– poprzez skojarzenie wyglądu biedronki z dialektycznymi biedrona (biedruna), bierawa i biedrula ‘nazwy krów łaciatych’, biedrun, biedroń, biedrawy‘nazwy wołów z łatami, cętkami na skórze’; w XVII w. występowała forma biedrunka, a dialektycznie biedrona, biedrunka, biedruszka, biedrawka, biedrzynka, biedrzonka, biedrzanka, biedrzeniec, biedrzonek, wiedrunka (jedronka); w stpol.w XV w. wyraz wiodrunka oznaczał też ‘roślinę Ornithogalum umbellatum’

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści