profil

Mol

poleca 50% 20 głosów

Mol to ilość substancji posiadająca liczbę Avogadra

Liczba Avogadra

drobin, czyli tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeśli N oznacza całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru:

Wzór na określanie liczby moli

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta