profil

Zdania przydawkowe (Relative clauses)

poleca 62% 71 głosów

Zdania przydawkowe podrzędne odpowiadają na pytania jaki? który? Łączą się one ze zdaniami nadrzędnymi bezspójnikowo lub za pomocą zaimków względnych: that, who, which, whose, whom. Zdania przydawkowe podrzędne dzielimy na dwa rodzaje:

poleca 64% 114 głosów

Zdania przydawkowe ograniczające (Defining relative clauses)

Zdanie ograniczające lub definiujące, jak sama nazwa wskazuje, definiuje (określa) osoby, rzeczy, rośliny zwierzęta, zawiera bowiem informacje, bez których nie było by wiadomo, o kogo lub o co chodzi w zdaniu: Yesterday Sue met a girl who was Italian . Can you give me the book which is on the table ? Cactuses are plants that don’t need a lot of water . Elephants that live in Africa are bigger than those in Asia. Zauważ, że zdania ograniczającego nie oddzielamy...

poleca 54% 45 głosów

Zdania przydawkowe opisujące (Non-defining relative clauses)

Zdania opisujące nie określają osób, rzeczy, roślin, zwierząt, zawierają jedynie dodatkowe informacje na ich temat. Stąd też zdanie opisujące możemy opuścić, a zdanie złożone przekształci się w zdanie proste: Mrs. Jones, whose husband is a dentist, is a very nice woman. --> zdanie złożone Mrs. Jones is a very nice woman. --> zdanie proste London, which is the capital city of Great Britain, lies on the river Thames. --> zdanie złożone London lies on the river Thames....

Podoba się? Tak Nie