profil

Czasowniki statyczne

poleca 72% 486 głosów

Wyrażające stany, uczucia, czynności zmysłów, do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki:

appear pojawiać się know wiedzieć
be być like lubić
believe wierzyć love kochać
belong należeć mean znaczyć
care troszczyć się mention wspominać
consist of składać się z mind mieć coś przeciwko
consider rozważać possess posiadać
depend on zależeć od recognise rozpoznawać
desire pożądać remember pamiętać
feel czuć result in doprowadzić do
detest nie lubić see widzieć
forget zapominać seem wydawać się
forgive wybaczać smell pachnieć
hate nienawidzić taste smakować
have mieć, posiadać think myśleć, sądzić
hear słyszeć understand rozumieć
hope mieć nadzieję want chcieć
imagine wyobrażać sobie wish chcieć

Czasowniki statyczne nie występują w czasach ciągłych, oprócz paru wyjątków. Zwróć uwagę, że czasowniki te, występując w formie ciągłej, nabierają nowego znaczenia:

 • be w formie ciągłej występuje w stronie biernej:
  • The car is being repaired now.
 • feelingdotykać:
  • I’m feeling the coat to check if it’s made of wool. (Dotykam płaszcza, żeby sprawdzić czy jest wykonany z wełny.)
 • having a bath / showerbrać kąpiel / prysznic
  having + posiłek – jeść:
  • He has been having a bath for over an hour! (Bierze kąpiel od ponad godziny!)
 • seeingspotykać się:
  • Are you seeing Tom tonight? (Spotykasz się dzisiaj z Tomkiem?)
 • smellingwąchać:
  • Why is she smelling the meat? Is something wrong with it? (Dlaczego wącha to mięso? Coś z nim nie tak?)
 • tastingpróbować:
  • She was tasting the sauce to check if it was spicy enough. (Próbowała sosu, żeby sprawdzić czy jest wystarczająco pikantny.)
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty