profil

Trybunał Stanu

poleca 64% 90 głosów

Zadaniem Trybunału Stanu jest pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub urząd naruszyły Konstytucję RP lub obowiązujące ustawy. Tego rodzaju odpowiedzialność konstytucyjna ciąży na: Prezydencie, Prezesie Rady Ministrów i jej członkach, Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Prezesie Najwyższej Izby Kontroli, członkach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Naczelnym Dowódcy Sił Zbrojnych. Wnioskowanie o postawienie przed Trybunałem Stanu przysługuje komisji sejmowej, grupie 50 posłów, Prezydentowi RP i Trybunałowi Konstytucyjnemu. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców, 21 członków i 5 zastępców powoływanych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów. Członkowie Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta