profil

Wilhelm II Zdobywca

poleca b/d

ok. 1028-1087 król Anglii, książę Normandii

Wilhelm II ZdobywcaMimo że pochodził z nieprawego łoża, po śmierci ojca Roberta w 1035 został uznany jego następcą, w 1042 przejął rządy. Pokonał opozycję baronów i uzyskał silną władzę w księstwie. W 1063 podbił sąsiednią prowincję Maine, w 1064 narzucił zwierzchnictwo Bretanii. W 1051 król Anglii, Edward Wyznawca, wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci tego monarchy w 1066, mimo że możnowładcy angielscy wybrali na tron jednego spośród siebie– Harolda II, Wilhelm zebrał armię i wylądował na wyspie. W bitwie pod Hastings rozgromił wojska Harolda II, następnie opanował całą Anglię. W ciągu pięciu lat tłumił bunty nowych poddanych. W ich zakończeniu pomogła brutalna pacyfikacja kraju. Uczestnikom powstania, arystokracji anglosaskiej, skonfiskował majątki i przekazał je rycerzom normandzkim. W celu wzmocnienia władzy królewskiej w zdobytym kraju wprowadził zasadnicze zmiany w systemie lennym (tworząc tzw. system lenny ograniczony). Wszyscy feudałowie przed przysięgą wierności swemu seniorowi, najpierw ślubowali wierność królowi. Jako pierwszy władca przeprowadził ogólnokrajowy spis własności ziemskich i majątku ludności. Celem było ustalenie podatków, które płacić musieli wszyscy poddani.

Na boską wspaniałość! Otom chwycił tę ziemię w swoje ręce! Już mi się nie wymknie!
Wilhelm II Zdobywca

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Wilhelm II Zdobywca