profil

Schuman Robert

poleca 72% 7 głosów

1886-1963

USchuman Robertkończył studia prawnicze, od 1912 pracował w kancelarii w Metzu. W latach 1919–40 deputowany do Zgromadzenia Narodowego. Polityk konserwatywny i chrześcijańsko-demokratyczny, członek Demokratycznej Unii Republikańskiej.W 1940 roku aresztowany przez gestapo, spędził dziewięć miesięcy w więzieniu. Po wojnie jeden z założycieli i głównych przywódców Ludowego Ruchu Republikańskiego. W latach 1945–62 ponownie deputowany, 1947–48 premier rządu, 1948–1953 minister spraw zagranicznych. Zwolennik współpracy i zbliżenia francusko-niemieckiego oraz integracji europejskiej. W 1950 zainicjował powstanie (plan Schumana) utworzonej w 1952 Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Stała się ona podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)i Unii Europejskiej (UE). Jego druga inicjatywa z 1950, utworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej, nie odniosła sukcesu. W latach 1956–57minister sprawiedliwości, 1958–60 przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dzięki życzliwości, otwarciu, skromności wzbudzał zaufanie, które stało się podstawą jego działalności i sukcesów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W 1986 ogłoszono dzień 9 Maja (rocznica ogłoszenia Deklaracji Schumana) Dniem Europy.

Robert Schuman

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Schuman Robert